Opname levensloop - download formulier

U kunt de ingevulde pdf mailen naar opbouw-info@loyalis.nl of per post sturen naar: Loyalis Verzekeringen, Antwoordnummer 4041, 6400 VC Heerlen.

Zodra we uw formulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 2 weken een brief waarin u leest wat er verder gaat gebeuren.

Opname levenslooptegoed

 

Wel of geen werkgever
Contactgegevens werkgever

Om uw opname in behandeling te kunnen nemen, hebben we het e-mailadres van uw werkgever nodig. Raadpleeg eventueel uw werkgever voor het juiste e-mailadres. Let op: dit moet het e-mailadres zijn van de afdeling die uw opname behandelt.

Persoonlijke gegevens
Geen werkgever

Stuur dit formulier op samen met de volgende documenten:

  • Een kopie van een recent bankafschrift (voorzien van uw naam en rekeningnummer).
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Een kopie van een 'bewijs van in leven zijn'. Uw gemeente geeft dit bewijs af.

Loyalis betaalt het gehele tegoed aan u uit. We beëindigen daarna uw polis. Vul hieronder uw rekeningnummer in:

Wij gebruiken uw burgerservicenummer (BSN) om loonheffingen in te houden op uw tegoed. Wij zijn wettelijk verplicht de Belastingdienst over de uitbetaling te informeren. We doen dit aan de hand van uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer.

Let op! Bij de uitbetaling wordt geen rekening gehouden met de opgebouwde levensloopverlofkorting. Niet gebruikte levensloopverlofkorting kunt u zelf verrekenen in de aangifte inkomenstenbelasting.

Reden van opname
Nieuwe opname

Het bedrag wordt overgeboekt naar uw werkgever als het tegoed voldoende is.

Uw werkgever betaalt het als salaris aan u uit. Boek het volgende bedrag over:

De levenslooploopregeling stopt per 31-12-2021.

Wij maken het afgesproken bruto bedrag over naar de werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het netto bedrag aan u uit.

De levenslooploopregeling stopt per 31-12-2021.

Opnameperiode:

De startdatum van uw opname is altijd de eerste dag van de door u gekozen maand.

De levenslooploopregeling stopt per 31-12-2021

Let op! Als de huidige einddatum van uw verzekering in de periode van opname ligt, dan verschuiven we de einddatum naar de maand na de laatste opname. Door ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord.

Wijziging lopende opname
Wijziging bedrag

Wij maken het afgesproken bruto bedrag over naar de werkgever. De werkgever zorgt voor de juiste inhoudingen en keert het netto bedrag aan u uit.

De levenslooploopregeling stopt per 31-12-2021.

Wijziging periode

De levenslooploopregeling stopt per 31-12-2021.

Let op! Als de huidige einddatum van uw verzekering in de periode van opname ligt, dan verschuiven we de einddatum naar de maand na de laatste opname. Door ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord.

Omzetting in extra pensioen

Het bedrag zal in één keer worden overgeboekt naar uw werkgever. Uw werkgever stort vervolgens het bedrag door naar uw pensioenuitvoerder.

Let op! Voeg een recente verklaring toe van uw pensioenuitvoerder of een schermprint vanuit de digitale pensioenomgeving waaruit blijkt dat er voldoende fiscale ruimte binnen uw pensioenregeling is. Hebt u alles correct ingevuld? Ga verder naar ‘Ondertekening’ en vergeet niet uw werkgever mee te laten tekenen.

Overboeking naar andere levensloopuitvoerder

U vindt dit nummer op uw certificaat of polis.

Let op! Wij vragen u een document mee te sturen waaruit blijkt dat een levensloopverzekering of levenslooprekening op uw naam is geopend bij de betreffende bank of verzekeraar (bijv. polis bevestigingsbrief, rekeningafschrift).

Opname in verband met overlijden

Bij een opname in verband met overlijden wordt 90% van het opgebouwde tegoed overgeboekt naar de werkgever van de overledene (indien meeverzekerd).
Stuur de volgende documenten mee met dit formulier:

  • Een verklaring van erfrecht
  • De originele polis
  • Een officieel bewijs van overlijden van de verzekerde

De levensloopverzekering wordt beëindigd. 

Let op! Hebt u alles correct ingevuld? Ga verder naar ‘Ondertekening’ en vergeet niet de werkgever van de overledene mee te laten tekenen.

Ondertekening werknemer

Verzekeringnemer en werkgever verzoeken bovengenoemd bedrag van de Loyalis Levenslooppolis over te boeken naar de (betaal)rekening van de werkgever. De verzekeringnemer gaat ermee akkoord dat de einddatum van de verzekering wordt verlegd naar de datum waarop de laatste uitkering uit deze verzekering plaatsvindt.

Verzekeringnemer verzoekt het gehele tegoed van de Loyalis Levenslooppolis over te boeken naar bovengenoemde (betaal)rekening. De verzekeringnemer gaat ermee akkoord dat de polis wordt beëindigd na uitbetaling van het tegoed.

De nabestaanden van de verzekeringnemer en werkgever verzoeken bovengenoemd bedrag van de Loyalis Levenslooppolis over te boeken naar de (betaal)rekening van de werkgever. De nabestaanden van de verzekeringnemer gaan ermee akkoord dat de einddatum van de verzekering wordt verlegd naar de datum waarop de laatste uitkering uit deze verzekering plaatsvindt.

Verzekeringnemer verzoekt bovengenoemd bedrag van de Loyalis Levensloopppolis over te boeken naar de (betaal)rekening van de werkgever. De verzekeringnemer gaat ermee akkoord dat de einddatum van de verzekering wordt verlegd naar de datum waarop de laatste uitkering uit deze verzekering plaatsvindt.

Onderteken hieronder met uw digitale handtekening. Klik hiervoor op het pennetje linksboven in het vak. 

Uw opnameverzoek wordt automatisch naar uw werkgever verzonden

Let op: u en uw werkgever moeten dit formulier ondertekenen voordat wij uw aanvraag kunnen verwerken.

Let op: u en de werkgever van de overledene moeten dit formulier ondertekenen voordat wij uw aanvraag kunnen verwerken.

Let op: u dient dit formulier te ondertekenen voordat wij uw aanvraag kunnen verwerken.