Stuur uw herstelmelding naar ons toe

Bedankt voor het invullen van uw gegevens. Helaas worden uw gegevens niet door ons systeem herkend. Geen probleem. U kunt uw herstelmelding gewoon aan ons doorgeven. Download het formulier voor uw eigen administratie en stuur een e-mail naar aov@loyalis.nl met het volgende document: PDFvan het formulier: Herstel melden.

Zodra we uw gegevens ontvangen en verwerkt hebben, nemen we contact met u op over verdere stappen.

Herstel melden

in verband met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Let op: u hoeft dit formulier alleen in te vullen als u volledig hersteld bent

Persoonlijke gegevens

* U vindt uw klantnummer en/of polisnummer op uw certificaat of polis. Of op de brief die we u naar aanleiding van uw melding ziekte/arbeidsongeschiktheid hebben toegestuurd.

Uw werkgever
Herstelmelding
Ondertekening
Uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Kijk op loyalis.nl/privacy hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt.

Deze knop wordt klikbaar zodra alle verplichten velden zijn ingevuld.

Deze knop wordt klikbaar zodra alle verplichten velden zijn ingevuld.