Stuur uw ziekmeldformulier naar ons toe

Bedankt voor het invullen van uw gegevens. Helaas worden uw gegevens niet door ons systeem herkend. Geen probleem. U kunt uw ziekmelding gewoon aan ons doorgeven. Download het formulier voor uw eigen administratie en stuur een e-mail naar aov@loyalis.nl met de volgende documenten (indien voor u van toepassing):

 • PDF van het formulier: melding ziekte/arbeidsongeschiktheid
 • Kopie van uw UWV-beschikking
 • Kopie van uw Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Kopie van salarisspecificatie

Zodra we uw gegevens ontvangen en verwerkt hebben, nemen we contact met u op over verdere stappen.

Melding ziekte/arbeidsongeschiktheid

 

Kies hieronder welke situatie op u van toepassing is
Uw werkgever

* U vindt dit nummer op uw certificaat of polis.

* Dit kunt u navragen bij uw personeelsfunctionaris.

* Dit nummer gebruikt u bij uw werkgever. U ziet dit nummer terug op uw salarisstrook.

Upload hieronder een kopie van uw salarisspecificatie. We controleren de volgende gegevens: uw werkgever en datum in dienst. Vergeet niet om andere persoonlijke gegevens af te schermen. U kunt meer dan één bestand uploaden.

  U heeft te veel documenten toegevoegd. Maximaal 15 documenten zijn toegestaan.

  Persoonlijke gegevens

  * Dit veld is niet verplicht.

  * U vindt uw klantnummer en/of polisnummer op uw certificaat of polis.

  Verzuimmelding

  Upload hieronder een kopie van de beschikking en het arbeidsdeskundig onderzoek van UWV. U kunt meer dan één bestand uploaden.

   U heeft te veel documenten toegevoegd. Maximaal 15 documenten zijn toegestaan.

    U heeft te veel documenten toegevoegd. Maximaal 15 documenten zijn toegestaan.

    Ondertekening
    Uw persoonsgegevens

    Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de zakelijke relatie, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook waarborgen wij hiermee de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

    Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Kijk op loyalis.nl/privacy hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt.

    Zodra u op de knop klikt, wordt er automatisch een PDF gedownload van het ingevulde formulier.